Slovenská žula s.r.o.

Sídlo: nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno
IČO: 47342536
IČ DPH: SK2023836551
Zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka č.: 24656/S
www.slovenska-zula.sk
kamenolom@premiot.com

KANCELÁRIA

nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno

MILAN MEDVEĎ
konateľ
medved@premiot.com
+421 905 457 638

PREVÁDZKA

závod kameňolom Čierny Balog, 976 52 Čierny Balog

JOZEF FIGĽUŠ
výrobný riaditeľ
figlus@premiot.com
+421 910 279 927

PREDAJ A EXPEDÍCIA

závod kameňolom Čierny Balog, 976 52 Čierny Balog

FRANTIŠEK BÁN
vedúci výroby a obchodu
f.ban@premiot.com
+421 940 941 823Slovenská žula s.r.o. je súčasťou PREMIOT ťažobná SK a.s., ktorá je ekvivalentom PREMIOT těžební, a.s. v Českej republike.


PREMIOT ťažobná SK a.s.

Sídlo: Tajovského 17, 040 01 Košice

IČO: 53757777
Zapísaná v OR OS Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1770/V


PREMIOT těžební, a.s.

Sídlo: Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha
IČO: 05634113
Spisová značka: B 22099 Městský soud v Praze
www.premiot-tezebni.cz

CENTRÁLA: Stodolní 1428/9, 702 00 Moravská Ostrava – Přívoz

E-mail: j.sobolova@premiot.com
Telefon: : +420 775 613 389

Michal Jedlička
m.jedlicka@premiot.com
+420 775 888 387


PREMIOT těžební, a.s. aj PREMIOT ťažobná SK a.s. sú členmi investičnej skupiny PREMIOT Group, a.s.