Slovenská žula s.r.o. je súčasťou PREMIOT ťažobná SK a.s., ktorá je ekvivalentom PREMIOT těžební, a.s. v Českej republike.

Ťažba a úprava nerastných surovín, najmä bridlice a žuly, je základným segmentom dlhodobej stratégie spoločnosti PREMIOT těžební, a.s. patriaci do investičnej skupiny Premiot Group, a.s.. V tejto súvislosti boli v roku 2020 realizované akvizície dvoch bridlicových baní av roku 2021 dvoch žulových lomov.

K hlavným cieľom PREMIOT těžební, a.s. (predtým Premiot Mining & Resources, a.s.) patrí obnova ťažby a úpravy bridlice za účelom ušľachtilej výroby, obnova remesla a bývalej slávy bridlicových baní na severnej Morave.

Stratégia tiež počíta s obstaraním ďalších banských akvizícií. Surovinový deficit v Českej republike a Európskej únii sa stále prehlbuje.

Osvedčené tuzemské i dovozové žuly spracovávame na výrobky so všetkými certifikátmi podľa STN EN. Vykonávame výrobu a montáže žulových výrobkov pre privátnych zákazníkov, firmy, aj obce v Českej a Slovenskej republike aj v zahraničí.PREMIOT těžební, a.s. aj PREMIOT ťažobná SK a.s. sú členmi investičnej skupiny PREMIOT Group, a.s..