Tu nájdete dokumenty k už ukončeným verejným ponukám dlhopisov Slovenská žula.

INFORMÁCIE O EMITENTOCH

Slovenská žula s.r.o.
(pôvodne ROCK WORKS s.r.o.)

Sídlo: Nám. M. R. Štefánika, 977 01 Brezno
IČ: 47342536
DIČ: SK2023836551
Zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka č. 24656/S